Hvordan bli travel nurse

Hvordan bli travel nurse

Oppdatert · 15 min lesing

Med en pandemi friskt i minne hvor helsepersonell virkelig ble presset til det ytterste, er det mange sykepleiere som vurderer å slutte i jobben sin. Fersk statistikk viser at Norge mangler nærmere 6000 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere og jordmødre, som innebærer at stadig flere sykehus og institusjoner må hente inn vikarer fra bemanningsbyråer.

Det er fordeler og ulemper med å jobbe som sykepleier i vikarbyrå, men det hersker liten tvil om at en slik jobb vil kunne gi økt lønn og større fleksibilitet i hverdagen. Vi har laget en grundig guide for dem som vurderer en overgang til yrket som travel nurse. I artikkelen vil du finne informasjon om lønn, kompetanse, hvordan du kan registrere deg for et vikarbyrå, og ikke minst fordeler og ulemper med å jobbe som travel nurse.

Hva er et vikarbyrå?

Et vikarbyrå, eller bemanningsbyrå, som retter seg mot helsesektoren leier ut personell til sykehus og institusjoner som har behov for kvalifisert personell. De leier ut personellet fra byrået som da skal jobbe for institusjonen over en viss periode – avhengig av hvor lenge de har behov. Dette innebærer typisk at du ikke mottar fast lønn, men får betalt for de timene eller vaktene du jobber i den tidsbegrensede perioden.

Som travel nurse, vikarsykepleier eller bemanningssykepleier representerer du bemanningsbyrået, som fakturerer helseinstitusjonen for arbeidet du utfører. Du jobber som en konsulent for vikarbyrået, og velger ofte selv om du er ansatt av dem eller om du fakturerer gjennom ditt eget enkeltmannsforetak.

Interessert i å komme i kontakt med et byrå? Det kan vi hjelpe deg med:

Søk jobb blant de beste bemanningsbyråene!

Sammenlign jobbtilbud og skaff deg høyere lønn. Mange har allerede skaffet seg jobb via Bemlo, er du klar for å bli en av dem?

Opprett profil

Hvilken lønn har en sykepleier i et vikarbyrå? 

En vikarsykepleier får som regel høyere betalt enn en sykepleier som er fast ansatt i det offentlige. Dette skyldes flere faktorer, men et vikarbyrå må i utgangspunktet være konkurransedyktig på lønn for å tiltrekke seg personell. Helsevesenet på sin side klarer ikke dekke opp alle vakter og vakanser og er helt avhengig av å benytte seg av bemanningsbyråer, som følgelig presser opp prisene.

I tillegg vil en travel nurse ofte jobbe mange ekstra og ugunstige vakter, da det ofte er disse må fylles opp. Det er således store muligheter for å jobbe mye overtid og mange vakter over en mindre periode – som vil gi høy lønn på kort tid.

Likebehandlingsprinsippet

Lønnen for en vikar ivaretas også av likebehandlingsprinsippet,en bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 14-12 a som skal sikre lønnsnivået til utleide arbeidstakere. Den slår fast at utleide arbeidstakere skal ha like gode lønns- og arbeidsvilkår som de ansatte hos innleieren har. Ergo er alle som jobber i et bemanningsbyrå sikret minst like mye lønn som fast ansatte.

Hvilke kompetansekrav stilles til en travel nurse i Norge?

For å kunne jobbe som sykepleier i vikarbyrå må man være autorisert sykepleier. Kravene for å få autorisasjon er rett frem. Du må ha bestått godkjent sykepleierutdanning, være under 80 år og ikke være ansett som uegnet for yrket.

Det stilles ofte krav til erfaring for de ulike vikariatene som skal fylles, det forventes at personen kan fylle stillingen uten omfattende opplæring i stilling. Det er behov for bemanningssykepleiere innenfor alle spesialiseringer, og følgelig vil de aller fleste med noen få års erfaring som sykepleier kunne finne ledige vikarstillinger. 

Det er fullt mulig å finne mange ledige stillinger som vikar også som nyutdannet. Behovet for arbeidskraft er alltid til stede, og flere av stillingene har ikke kompetanse- eller erfaringskrav. 

Hvordan begynne å jobbe som vikar – steg for steg

Om du vurderer å starte å jobbe som sykepleier for et bemanningsbyrå, har vi laget en steg-for-steg-guide til deg for å gjøre prosessen enklere og kortere. Uavhengig om du er nyutdannet sykepleier eller ønsker å ta steget fra fast ansatt til vikarbyrå så vil du finne flere godt tips i guiden.

Å jobbe som sykepleiervikar er for deg som ønsker større kontroll over egen timeplan og som er villig til å bytte ut tryggheten til en fast arbeidsgiver mot høyere lønn og mer variasjon.

Steg 1 – Start forberedelser

Om man vurderer å jobbe for et vikarbyrå, er det lurt å ha gjort noen forberedelser før man kaster seg ut i det ukjente:

Oppdater din CV

Når du skal begynne å søke på vikarjobber, må du kunne fremvise en CV som gir en god oversikt over utdanning, yrkeserfaring, spesialisering, verv med mer. Husk å ha med gode referanser som du vet vil anbefale deg for jobben. Her er noen tips til hvordan å skrive en god CV.

Avklar jobbsituasjon med arbeidsgiver

Selv om du vurderer å slutte i en jobb, bør man avklare jobbsituasjonen hos egen arbeidsgiver først. Man trenger ikke si at man ser etter andre jobber, bare be om samtale for å se hva slags tanker  arbeidsgiveren har om din karriere. Dette kan potensielt gi deg bedre forhandlingskort for økt lønn, mer ansvar eller nye arbeidsoppgaver om arbeidsgiver vil beholde deg. Samtidig vil man ikke brenne noen broer hvis man ønsker å komme tilbake i samme jobb ved en senere anledning. Noen arbeidsgivere kan også være tilbøyelig til å gi permisjon for å prøve noe annet i en periode.

Det kan føles som et stort skritt å si opp uten å ha en fast kontrakt eller jobb som venter på den andre siden. Derfor velger mange å opprette en konto på Bemlo først, for å etablere kontakt med noen aktører før man begynner å jobbe for et bemanningsbyrå.

Steg 2 – Kom i gang

Når du er klar for å se etter nye jobbmuligheter, kan du aktivt begynne å søke og lete etter aktuelle vikariater. Du kan enten melde interesse for et spesifikt vikariat eller sende inn en generell interessemelding via Bemlo. Da vil vi sette deg i kontakt med diverse vikarbyråer. Her på Bemlo.no kan du lese anmeldelser av bemanningsselskaper i Norge. Vi samarbeider med topprangerte bemanningsselskaper slik at du kan finne den beste arbeidsgiveren som passer dine behov og ønsker.

Vær oppmerksom på at mange oppdrag typisk starter innen en måned. Derfor bør oppsigelsesdato gjerne være klar før du takker ja til et oppdrag. Ofte dukker det opp interessante oppdrag på relativt kort varsel, og da bør man være klar til å gripe mulighetene.

Steg 3 – Takk ja til ditt første oppdrag som vikarsykepleier

Når du er registrert hos aktuelle vikarbyråer og har meldt interesse for spesifikke oppdrag, vil bemanningsselskapene kontakte deg direkte med jobbtilbud. Da vil du få mulighet til å stille spørsmål og avklare forhold rundt lønn, vilkår og goder.

Ofte gjennomføres det et møte mellom deg og byrået, og da bør du stille godt forberedt for å kunne argumentere for gode vilkår i kontrakten. 

Lønnen som tilbys hos vikarbyråer er ofte høyere enn det man får ved fast ansettelse, det skyldes flere faktorer:

Likebehandlingsprinsippet. Som nevnt sier arbeidsmiljøloven at innleide vikarer skal tjene minst like bra som de ville gjort som fast ansatt der de er innleid. Dette betyr i praksis at man aldri vil tjene mindre ved å være innleid som travel nurse. Dette prinsippet setter dermed en nedre grense for lønn, men derimot ingen øvre begrensning. Bemanningsbyråene står derfor fritt til å betale mer enn tarifflønn. 

Stort behov. Det er ofte vanskelig for helsetjenesten å rekruttere nok fast ansatte, særlig i enkelte regioner. Dette gjør at man i perioder ikke er i stand til å levere et forsvarlig tilbud til beboerne om man ikke får tak i folk. Jo større behovet er, jo større villighet blir det til å betale mer for å få løst problemet. Dette resulterer i at bemanningsbyråene som tilbyr disse jobbene gjerne har fleksibilitet til å betale sykepleiere mer i lønn.

Uavhengig forhandling. Mange kommuner og regioner er bundet av tariffavtaler som gjør at de har lite fleksibilitet når det kommer til lønn til sine faste ansatte. Som ansatt i et uavhengig bemanningsbyrå er det derfor større muligheter til å betale betydelig mer enn det som er normen for sykepleiere, da flere av byråene ikke er bundet til tariffavtalene. Mange byråer holder seg likevel til tariffavtalene, blant annet for å unngå misunnelse og dårlig stemning blant de fast ansatte. Det kan likevel være andre vilkår som gjør det gunstig å jobbe også for disse, og for deg som travel nurse er det viktig å vurdere helheten i tilbudet du får.

Husk at du må kunne jobbe hele eller deler av perioden for oppdraget. Kontinuitet er verdsatt både av byrå og foretaket som trenger hjelp, og jo lengre du kan ivareta oppdraget desto større er sannsynligheten for at du får tilslag. Varigheten på oppdragene er i gjennomsnitt mellom 3-12 uker, men både kortere og lengre oppdrag forekommer. Om behovet vedvarer og man trives er det også ofte mulighet for forlengelser eller gjentagelser. 

Bosted og reise som travel nurse

Når du jobber i et bemanningsbyrå jobber du ofte på flere ulike arbeidsplasser. Dette innebærer ofte reiser og opphold på steder utenfor ditt eget bosted. Reiser og opphold skal  dekkes av vikarbyrået, og dette administreres vanligvis direkte av dem slik at du slipper å legge ut for utgifter knyttet til reise og opphold. Dette ivaretas normalt av din oppfølgingsansvarlig. Derfor er det viktig å avklare i forkant av oppdraget hva du kan forvente av oppfølging.

Steg 4 – Be om oppfølging under vikariatene

Når du har takket ja til et oppdrag, vil du få oppnevnt en kontaktperson både i vikarbyrået og helseforetaket som vil ha hovedansvar for å gi oppfølging under oppdraget. Du og dine oppfølgingsansvarlige har jevnlig kontakt for å sikre at alt føles trygt og går knirkefritt.

Du starter oppdraget på en angitt startdato. På arbeidsplassen får du normalt en introduksjon og opplæring på 1-2 dager, deretter forventes det at du kan jobbe selvstendig. Du rapporterer hvor mange timer du har jobbet tilbake til ditt bemanningsbyrå, som deretter utbetaler lønnen din og eventuelt andre tillegg.

Steg 5 – Velg nye oppdrag

Når et oppdrag er avsluttet står du fritt til å gå videre til et annet bemanningsselskap eller akseptere et nytt oppdrag gjennom samme bemanningsselskap. Nå som du kan vise til erfaring fra ditt forrige oppdrag vil du være enda mer attraktiv i markedet, og ha bedre forhandlingsgrunnlag. Husk at du alltid kan legge inn nye søknader på Bemlo.no for enkelt å finne nye oppdrag. Her kan det lønne seg å planlegge litt frem i tid, så om du ikke planlegger ferie anbefaler vi å legge inn søknaden din på Bemlo.no i en tid før ditt nåværende oppdrag slutter! 

Ser du på muligheten for å jobbe som travelnurse i Norge, men jobber i dag i et annet land? Da må du huske å søke om Norsk Autorisasjon om du ikke har det. Da kan det være lurt å ta en titt på vår guide til hvordan man får norsk autorisasjon.

Fordeler og ulemper med å jobbe for et bemanningsbyrå

Å jobbe som sykepleier for et vikarbyrå har sine fordeler og ulemper. Vi skal prøve å belyse de fleste av dem, men for enkelte vil kanskje noen av fordelene oppleves som ulempe og vice versa. Alle har ulike behov og derfor vil man vektlegge forskjellig når man skal vurdere om det å være travel nurse er noe å satse på.

Fordeler med å jobbe for et vikarbyrå

Fleksibilitet i hverdagen

Å jobbe for et bemanningsbyrå gir deg kontroll over hverdagen, ettersom du kan selv velge når og hvor du vil jobbe. Dette er en fleksibilitet som ikke er en fast ansatt sykepleier forunt. Du trenger gjerne ikke jobbe hver tredje helg og kan tilpasse oppdragene dine slik at du får lengre sommerferie eller juleferie sammen med familien din. For de som liker å reise og se nye, spennende steder er en slik fleksibilitet gull verdt. 

Fleksibiliteten gjelder også valg av arbeidsmiljø. Du trenger ikke låse deg som sykepleier på et sykehus eksempelvis, Du kan ofte reise til nye steder og jobbe i mange typer helseinstitusjoner. Det gir deg mulighet til å teste ulike arbeidsmiljø og se hva som passer best for deg. Og skulle det ikke fungere, er det langt enklere å bytte oppdrag hvis en rolle ikke falt i smak, enn det er å bytte fast jobb.

Om du har stor arbeidskapasitet kan du også i noen tilfeller kombinere din faste jobb med oppdrag i et vikarbyrå. Byråene kan gi deg ekstravakter som er tilpasset din egen turnus, som vil gi deg mulighet til å teste ut ulike miljøer samt tjene ekstra penger.

Mulighet til å prøve noe nytt

Det kan være flere grunner til at man ønsker å teste ut en ny arbeidshverdag. Om du er en sykepleier som har hatt den samme stillingen over flere år, kan det å jobbe som travel nurse være en gylden mulighet til å få friske impulser til hva det vil si å være helsepersonell. Det kan både være om du har lyst til å teste et nytt arbeidsmiljø, en ny type rolle/avdeling eller et helt nytt sted å jobbe. Om alternativet er å slutte i helsesektoren er det et mye bedre alternativ for både deg og samfunnet å prøve en periode som vikar! 

For yngre helsepersonell kan det ofte føles som et stort valg å gå inn i en ukjent rolle på et ukjent sted. Da kan man se på det å jobbe som vikar som å prøvekjøre en bil før man kjøper den. Noen finner ut at de liker fleksibiliteten det gir å jobbe i varierte oppdrag, og andre finner sin drømmearbeidsplass gjennom å jobbe som vikar. 

Uansett erfaring og bakgrunn gir det å jobbe som travel nurse deg muligheten til å bli kjent med nye arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og steder i landet!

Høyere lønn

I første omgang forhandler bemanningsbyråene seg frem til en pris for tjenestene de tilbyr til institusjonene. Grunnet presserende bemanningsproblemer på sykehusene i Norge vil denne prisen være konkurransedyktig, og byråene er avhengig av at dette gir overskudd for dem og at de kan tilby en lønn som er attraktiv. I tillegg skal byrået dekke bolig og reise i arbeidsperioden om du må reise vekk fra der du bor. Ofte vil du få tilbud om mange vakter og overtid i en kortere tidsperiode, som vil gi deg veldig høy lønn. Desto flere vakter og timer du kan jobbe, samt er villig til å påta deg ekstravakter og jobbe på ugunstige tidspunkter (natt, helg, helligdager) - jo høyere lønn er du sikret.

Et annet aspekt med lønn er at bemanningsbyråer ofte betaler ut lønn så snart et oppdrag er fullført. Har du et kortere oppdrag på bare noen dager eller en uke, kan du motta utbetaling nærmest umiddelbart etter oppdraget.

Fokus på pasient og arbeidsoppgaver

Ved å jobbe som travel nurse vil du kunne fokusere mer på pasientene og arbeidsoppgavene dine. Det vil være unaturlig og lite hensiktsmessig å sende en bemanningssykepleier på møter eller til å utføre administrative oppgaver. Ergo kan du bruke tiden til å fokusere på pasientbehandling.

Mer pasientfokus vil skape bedre relasjoner og sikrer at pasienter får behandling med høyere kvalitet. Du får i tillegg mer tid til å utføre dine primære arbeidsoppgaver, som vil gjøre dine egne ferdigheter enda bedre.

Nettverksbygging

Ved å jobbe kortere perioder på flere steder vil du bli kjent med flere personer, avdelinger, fagmiljøer og vikarbyråer. Dette vil utvide ditt nettverk, og gi deg større muligheter ved bytte av jobb senere.

Bemanningsbyrået (eller byråene, om du bruker flere) vil kjenne til din kompetanse, preferanser og erfaring, og vil bidra til at de finner stillinger hvor du kan lykkes. Du vil bygge en solid CV gjennom de ulike oppdragene du takker ja til, som vil hjelpe deg med å utvikle deg profesjonelt og som potensielt vil gi deg drømmejobben til slutt.

En snarvei til jobbmarkedet

Om du er nyutdannet sykepleier kan oppdrag via et bemanningsforetak hjelpe deg inn i jobbmarkedet. Det vil gjerne være enklere og raskere å få oppdrag via vikarbyrået enn gjennom en lengre ansettelsesprosess med søknader, intervjuer og innstilling til stilling.

Ved å starte karrieren gjennom et bemanningsbyrå vil du kunne bygge en bredere CV, få bedre betalt enn begynnerlønn for sykepleiere, skaffe deg et nettverk og ikke minst utforske ulike jobber på flere helseforetak og på flere steder enn i en fast jobb. Med andre ord – alle fordeler som nevnt ovenfor.

Ulemper med å jobbe for et bemanningsbyrå

Overdose av fleksibilitet

For noen er faste rutiner og forutsigbarhet viktig i både jobb og livet generelt, og da er kanskje ikke kortvarige vikariat hos et byrå noe å satse på. Som bemanningssykepleier trår du til når andre er syke eller når det oppstår plutselige bemanningsproblemer i en etat. Det er uforutsigbart, og du må ofte kunne stille på kort varsel..

Du kan ikke utelukkende velge hvor du vil jobbe, dette styres av hvor behovet er og antall ledige stillinger. Dette krever litt fleksibilitet, og om man er bundet til en by eller område grunnet familie eller andre forpliktelser så kan det by på utfordringer. Ved høy etterspørsel av vikarer vil man kunne velge selv hvor du vil jobbe i den forstand at du kan velge hvilket oppdrag du takker ja til. I perioder med mindre behov vil det kunne være færre valgmuligheter.

Ingen fast lønn eller tillegg

Når du jobber for et bemanningsbyrå, får du som regel betalt per oppdrag eller kontrakt. Kontraktene er gjerne korte, og du har ingen garanti for at du har en stabil eller høy inntekt om noen måneder. De periodene du jobber mindre, får du også mindre lønn. Tross høy lønn når du arbeider, er det flere som foretrekker en stabil og lavere lønn for å være sikker på å kunne dekke faste utgifter som lån, strøm, og mat.

Fast ansatte har ofte også andre goder inkludert i stillingen sin, som mulighet til å jobbe seg opp avspasering, mulighet for fri ved lege- eller tannlegetimer og når man har syke barn. Slike rettigheter har ofte ikke en innleid travel nurse som kun forholder seg til de satser som avtalt med byrået man jobber for.

Sykepenger og pensjon

For å ha rett til sykepenger krever folketrygdloven at du har arbeidet i minimum fire uker rett før du blir syk. Sykepleiere som jobber mye i perioder, for så å ha lange perioder med fri, vil derfor kanskje ikke ha opptjent rett til sykepenger etter lengre friperioder.

Å ikke ha krav på sykepenger kan komme som en overraskelse for mange og kan sette en vikar i en vanskelig økonomisk situasjon. Dette kan videre medføre at man må jobbe mye mer i etterkant av sykdomsperioden for å ta igjen det tapte. Derfor stiller det å jobbe som travel nurse større krav til økonomisk planlegging.

De fleste bemanningsbyrå opererer også med pensjonssparing på 2% av lønnen din, noe som er den laveste satsen som er lovlig i Norge. Dette er viktig å tenke over når man vurderer yrket som travel nurse, og også viktig å ta i betraktning når man velger byrå, da noen kan ha høyere pensjonssatser.

Andre ting man bør ta i betraktning og undersøke er om man får dekket helseforsikring av byrået, da dette er noe mange byråer ikke tilbyr.

Svakere relasjoner med medarbeidere og pasienter

I en fast jobb over lengre tid etablerer du mange og sterke relasjoner med dine medarbeidere, ledelse og ikke minst pasientene dine. Å jobbe i et vikarbyrå kan være mer ensomt, da det ofte er en forbigående tilværelse hvor det kan være utfordrende å knytte tett kontakt med andre.

Å komme inn som vikar i en avdeling kan være utfordrende, nettopp fordi personalet vet du bare skal være der midlertidig, du tjener trolig mer enn dem og de må trolig gi deg litt opplæring i jobben før du kan fungere selvstendig. Dette vil selvfølgelig variere fra sted til sted, og hos de fleste vil du forhåpentligvis sees på som en stor ressurs dersom avdelingen er underbemannet og virkelig trenger hjelp.

Denne problematikken kan du også oppleve overfor pasientene dine, som ikke ønsker å skape relasjoner til noen som bare er der midlertidig. Men om man får flere skift eller lengre kontrakt på ett sted, vil ovennevnte utfordringer kunne løses på relativt kort tid.

Oppsummering

En fordel med sykepleiefaget er at det har så mange muligheter. Ikke bare i antall spesialiseringer og fagmiljøer, men også jobbmuligheter i hele landet med både turnus og dagstillinger. Du kan jobbe heltid, deltid eller etter behov i en rekke helseinstitusjoner.I tillegg kan du jobbe for et vikarbyrå, som hjelper deg med å finne korttidskontrakter eller skift som passer til deg og behovene dine.  Å velge hvilke av disse alternativene du foretrekker kan ha en solid innvirkning på din profesjonelle karriere og jobbtilfredshet.

Bemanningsbyråer i helsesektoren hjelper foretak med å løse bemanningsproblemer, noe som kan sikre at pasienter får høyere kvalitet på omsorgen. Dette kan ha en positiv effekt på en pasients rehabilitering og samtidig gi helsepersonell økt arbeidsglede.

Finn et byrå som verdsetter deg som person, hjelper deg med karrierevekst og anerkjenner din verdi gjennom gode lønns- og godtgjøringsbetingelser. De bør være åpne og ærlige om hvor mye du vil tjene på oppdragene dine, inkludert hvilke ordninger de kan tilby for tjenestepensjon og sykepenger, samt reise, opphold og kostgodtgjørelser.

Det er viktig å jobbe med et vikarbyrå som vil hjelpe deg å utvikle ditt fulle potensial. Hvis det å jobbe for et bemanningsselskap frister for deg, hjelper Bemlo deg gjerne videre på veien. Lag deg en profil og meld din interesse direkte på Bemlo.no, da slipper du å søke etter og registrere din CV på mange forskjellige sider.

Kort om Bemlo

Bemlo er en portal som gjør det enklere å navigere blandt alle vikarbyråene i markedet. Vi gjør det enklere for deg å finne ditt neste bemanningsbyrå, gjennom å sammenligne og rangere de ulike byråene. Du kan også lage en profil på Bemlo, slik at vi setter deg i kontakt med noen av byråene, uten at du trenger å søke direkte til dem. 

Her på Bemlo.no vil du finne en rekke artikler som hjelper deg i jakten på ny bemanningsjobb. Lurer du foreksempel på hva en sykepleier tjener, eller hva en lege tjener? Eller kanskje du vil lese mer om hvordan man blir travel nurse? Ikke nøl med å ta kontakt med oss om du har noen spørsmål eller kommentarer, du kan gjerne sende en e-post til info@bemlo.no

Søk jobb blant de beste bemanningsbyråene!

Sammenlign jobbtilbud og skaff deg høyere lønn. Mange har allerede skaffet seg jobb via Bemlo, er du klar for å bli en av dem?

Opprett profil

Om du er svensk, finsk eller dansk sykepleier og ønsker jobb må du huske at du trenger norsk autorisasjon for å jobbe i Norge. Om du ikke har det enda vil vi anbefale å følge vår guide til hvordan man får norsk autorisasjon som sykepleier.

Sammenlign 50+ vikarbyrå!

Se anmeldelser fra andre sykepleiere
Se informasjon om lønn og fordeler
Enkelt send søknader til selskaper
Sammenlign selskaper

Skriv en kommentar...

Ved å sende inn anerkjenner du at du aksepterer våre vilkår og betingelser.

Jobber
Utvikler? Søk nå.

© 2024 Bemlo