Til firmalisten

uWork

uwork

/5

Sammendrag
Vurderinger
0
Finn jobber

Om uWork

Teksten er hentet fra nettsiden til uWork

Hvem er vi?

Helse- og omsorgssektoren og menneskene som jobber der er helt avgjørende for å sikre velferden i Norge. Likevel er rekruttering og bemanning av helsepersonell en av landets største utfordringer. Bransjen er preget av begrenset tilgang til kompetanse, lav ressursutnyttelse, kunstig høye priser og tidkrevende manuelle prosesser som hører hjemme i gamle dager (utdatert).

På rekordtid har uWork blitt en ledende aktør innen bemanning i helse- og omsorgssektoren. Dette har vi oppnådd ved å ta rekruttering og bemanning av helsepersonell inn i fremtiden. Med arbeidsmiljøloven som grunnstein har vi bygget en innovativ plattform der private og offentlige aktører i helse- og omsorgssektoren kan få tilgang til landets største database med pre-kvalifiserte helsefagarbeidere. Ved hjelp av teknologi automatiserer vi mange av de tunge og tidkrevende prosessene som preger hverdagen til avdelingsledere. Som kunde hos uWork sparer du ikke bare tid og penger, du får også en unik tilgang til helsepersonell av øverste klasse. Vi spesialiserer innenfor fagfeltene barnevern, helse og omsorg, sykepleie, psykiatri, barnehage og skole.

Hvor mange konsulenter jobber hos uWork?

+

Vi har desverre ikke denne informasjonen.
Les mer

Jobber
Utvikler? Søk nå.

© 2024 Bemlo