Hovedside

Terms - NO

Vilkår og Betingelser

Velkommen til Bemlo!

Disse vilkårene og betingelsene skisserer reglene og forsikriftene for bruk av BEMALONG AB's nettsted, som ligger på bemlo.no.

Ved å bruke denne nettsiden formoder vi at du godtar disse vilkårene. Ikke fortsett å bruke Bemlo om du ikke godtar vilkårene og betingelsene angitt på denne siden.

Følgende terminologi gjelder for disse Vilkårene og Betingelsene, Versonværnerklæringen og Ansvarsfraskrivelsen og alle avtaler: "Klient", "Du" og "Din" referererer til deg, personen som logger inn på nettsiden og er i samsvar med Selskapets vilkår og betingelser. "Selskapet", "Vi", "Vårt", og "Oss", refererer til vårt selskap. "Parti", "Parter" eller "Oss", refererer til både klienten og oss selv. Alle vilkår referer til tilbud, aksept og vurdering av betaling som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår bistand til Kunden på den mest hensiktsmessige måten for det uttrykkelige formålet å møte Kundens behov med hensyn til levering av Selskapets oppgitte tjenester, i henhold til og underlagt gjeldende lov i Nederland. Enhver bruk av terminologien ovenfor eller andre ord i entall, flertall, store bokstaver og/eller han/hun eller de, anses som utskiftbare og refererer derfor til det samme.

Informasjonskapsler

We bruker informasjonskapsler (Cookies). Ved å bruke Bemlo godtar du å bruke informasjonskapsler i samsvar med BEMALONG ABs personværnpolicy.

De fleste interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler for å la oss hente brukerens detalsjer for hvert besøk. Informasjonskapsler brukes av nettstedet vårt for å tillate funskjonalitet i enkelte deler av nettsiden for å gjøre det enklere for brukeren. Noen av våre tilknyttede eller adverterte partnere kan også bruke informasjonskapsler.

Lisens

Med mindre noe annet er oppgitt, eier BEMALONG AB og/eller dets lisensgivere de immatrielle rettighetene for alt materiale på Bemlo. Alle immatrielle rettigheter er forbeholt. Du kan få tilgang på dette fra Bemlo for din egen personlige bruk underlagt begrensninger satt i disse vilkårene og betingelsene.

Du kan ikke:

 • Gjenpublisere materiale fra Bemlo

 • Selge, leie eller underlisensiere materiale fra Bemlo

 • Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra Bemlo

 • Videredistribuere innhold fra Bemlo

Denne avtalen skal begynne fra nåværende tidspunkt. Våre vilkår og betingelser ble opprettet ved hjelp av denne vilkår- og betingelsessmalen.

Deler av denne nettsiden tilbyr en mulighet for brukere til å legge ut og utveksle meninger og informasjon på visse områder av nettstedet. BEMALONG AB filtrerer, redigerer, publiserer eller vurderer ikke kommentarer før de er tilgjengelige på nettstedet. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunktene og meningene til BEMALONG AB, dets representanter og/eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene og meningene til personen som legger ut sine synspunkter og meninger. I den grad det er tillatt av gjeldende lover, skal ikke BEMALONG AB være ansvarlig for kommentarene eller for noen skader eller utgifter forårsaket og/eller påført som et resultat av bruk av og/eller publisering av kommentarene på denne nettsiden.

BEMALONG AB forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller forårsaker brudd på disse vilkårene og betingelsene.

Du garanterer og står inne for at:

 • Du har rett til å legge inn kommentarene på nettstedet vårt, og har alle nødvendige lisenser og samtykker til å gjøre det;

 • Kommentarene bryter ikke med noen immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, patent eller varemerke for noen tredjepart;

 • Kommentarene inneholder ikke noe ærekrenkende, injurierende, støtende, usømmelig eller på annen måte ulovlig materiale som er en krenkelse av personvernet

 • Kommentarene vil ikke bli brukt til å oppfordre til, eller fremme, forretninger eller tilpassede eller presentere kommersielle aktiviteter eller ulovlig aktivitet.

Du gir herved BEMALONG AB en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere noen av dine kommentarer i alle former, formater eller medier.

Hyperkobling til innholdet vårt

Følgende organisasjoner kan koble til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

 • Offentlige etater;

 • Søkemotorer;

 • Nyhetsorganisasjoner;

 • Online katalogdistributører kan koble til nettstedet vårt på samme måte som de hyperlenker til nettstedene til andre oppførte virksomheter; og

 • Systemomfattende akkrediterte virksomheter unntatt oppfordring til ideelle organisasjoner, veldedige kjøpesentre og veldedige pengeinnsamlingsgrupper som kanskje ikke hyperlenker til nettstedet vårt.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside, til publikasjoner eller til annen nettstedinformasjon så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke falskt antyder sponsing eller godkjenning av den koblende parten og dens produkter og/eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til koblingspartens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre koblingsforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

 • kjente forbruker- og/eller forretningsinformasjonskilder;

 • dot.com community sites;

 • foreninger eller andre grupper som representerer veldedige organisasjoner;

 • online katalog distributører;

 • internettportaler;

 • regnskaps-, advokat- og konsulentfirmaer; og

 • utdanningsinstitusjoner og bransjeforeninger.

Vi vil godkjenne koblingsforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi bestemmer at: (a) koblingen ikke vil få oss til å se ugunstig ut for oss selv eller våre akkrediterte virksomheter; (b) vi ikke har negative erfarorger med organisasjonen; (c) fordelen for oss fra synligheten til hyperlenken kompenserer fraværet av BEMALONG AB; og (d) koblingen er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

These organizations may link to our home page so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

Hvis du er en av organisasjonene som er oppført i avsnitt 2 ovenfor og er interessert i å lenke til nettstedet vårt, må du informere oss ved å sende en e-post til BEMALONG AB. Vennligst inkluder navnet ditt, organisasjonsnavnet ditt, kontaktinformasjon samt nettadressen til nettstedet ditt, en liste over eventuelle nettadresser du har tenkt å koble til nettstedet vårt fra, og en liste over nettadressene på nettstedet som du ønsker å linke til. Vent 2-3 uker på svar.

Godkjente organisasjoner kan hyperlenke til nettstedet vårt som følger:

 • Ved bruk av vårt firmanavn; eller

 • Ved å bruke den enhetlige ressurslokalisatoren som er knyttet til; eller

 • Ved å bruke en hvilken som helst annen beskrivelse av nettstedet vårt som lenkes til, gir det mening innenfor konteksten og formatet til innholdet på den koblingspartens nettsted.

Ingen bruk av BEMALONG ABs logo eller andre kunstverk vil være tillatt for kobling uten en varemerkelisensavtale.

iFrames

Uten forhåndsgodkjenning og skriftlig tillatelse, kan du ikke lage rammer rundt nettsidene våre som på noen måte endrer den visuelle presentasjonen eller utseendet til nettstedet vårt.

Innholdsansvar

Vi skal ikke holdes ansvarlige for innhold som vises på nettstedet ditt. Du samtykker i å beskytte og forsvare oss mot alle krav som oppstår på nettstedet ditt. Ingen lenker skal vises på noen nettsider som kan tolkes som injurierende, obskøne eller kriminelle, eller som krenker, på annen måte krenker eller forfekter krenkelse eller andre brudd på tredjeparts rettigheter.

Ditt personvern

Vennligst les personvernerklæringen

Forbehold om rettigheter

Vi forbeholder oss retten til å be om at du fjerner alle lenker eller en bestemt lenke til nettstedet vårt. Du godkjenner å umiddelbart fjerne alle lenker til nettstedet vårt på forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til å endre disse vilkårene og betingelsene og dens koblingspolicy når som helst. Ved å kontinuerlig lenke til nettstedet vårt godtar du å være bundet til og følge disse vilkårene og betingelsene for lenking.

Fjerning av lenker fra nettsiden vår

Hvis du finner en lenke på nettstedet vårt som er støtende av en eller annen grunn, står du fritt til å kontakte og informere oss når som helst. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke forpliktet til å svare deg direkte.

Vi sikrer ikke at informasjonen på denne nettsiden er korrekt, vi garanterer ikke at den er fullstendig eller nøyaktig; Vi lover heller ikke å sikre at nettsiden forblir tilgjengelig eller at materialet på nettsiden holdes oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse

I den grad det er tillatt av gjeldende lov, ekskluderer vi alle representasjoner, garantier og betingelser knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

 • begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for død eller personskade;

 • begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for svindel eller uredelig uriktig fremstilling;

 • begrense ethvert av våre eller ditt ansvar på noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller

 • utelukke noen av våre eller dine forpliktelser som kanskje ikke er ekskludert i henhold til gjeldende lov.

Begrensningene og forbudene mot ansvar fastsatt i denne delen og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt foregående avsnitt; og (b) regulerer alle forpliktelser som oppstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen, inkludert forpliktelser som oppstår i kontrakter, erstatningsansvar og for brudd på lovpålagte plikter.

Så lenge nettsiden og informasjonen og tjenestene på nettsiden tilbys gratis, vil vi ikke være ansvarlige for tap eller skade av noen art.

Jobber
Utvikler? Søk nå.

© 2024 Bemlo