Hovedside

Jobb som vikar på intensivavdelingen UNN Tromsø

Jobb som vikar på intensivavdelingen UNN Tromsø

Takk for din interesse for å jobbe i 0 % stilling ved Intensivavdelingen UNN Tromsø

Intensivavdelingen representerer det høyest spesialiserte behandlingsnivået for intensivmedisin i Helse Nord, og mottar pasienter fra hele regionen innenfor alle fagområder. Avdelingen har lokalsykehusfunksjon og regionsfunksjon, med hovedtyngde på akutte pasientinnleggelser.

Avdelingen vår har et stort spenn av pasientkategorier som krever breddekunnskap og samtidig spisskompetanse på avansert intensivbehandling. Vårt oppdrag er å behandle inntil 8 intensivpasienter definert som generelle kategori 3 senger, og 2 intensivpasienter definert som kategori 2.

Vil du vite mer? Å sende inn en interesseforespørsel tar bare 1 minutt: Send inn interesseforespørsel

Hva kan Intensivavdelingen vår tilby deg som vikar hos oss?

Reise, kost og losji

 • Gratis reise (billigste alternativ) som du selv bestiller gjennom Helse Nordsreisebyrå, G-Travel (ofte fordelaktig pris for type pluss-billett til samme pris som ordinær billett på en del avganger) E-post: helseforetak.boo@gtravel.no

 • Du får dekket taxi fra flyplassen i Tromsø, via UNN til vikarbolig (kvitteringer nødvendig for reiseregning)

 • Gratis bolig hvis du er minimum 10 dager. Bolig med gangavstand til UNN

 • Ved opphold under 10 døgn koster det:

  • 170,- per døgn - eget soverom, dele leilighet

  • 240,- per døgn - egen leilighet

 • Kost 500,- per døgn (skriv på reiseregning)

 • Du kan levere reiseregning via mobilen. Last ned appen "Multi Mobil". Du får tilgang til appen enten ved å laste den ned via «App Store» for iOS eller fra «Play Butikk» for Andriod.

Faglig

 • God mulighet for faglig utvikling i et kompetent intensivfagmiljø

 • Dyktige fagutviklingssykepleiere og medisinskteknisk utstyrsansvarlige sykepleiere som kan bistå i sertifisering og opplæringsprogram

 • Godt gjennomarbeidet prosedyre og-oppslagsverk

 • Egne sjekklister for vikarer

 • Tilgang på Unifractal-app som verktøy for lett tilgjengelig veiledning ogopplæring i flere av intensivavdelingens prosedyrer og MTU

Sosialt

Ansettelsesvilkår

 • Ansettelse i 0%-stilling som tilkallingsvikar/ekstravakt/periode (årskontrakt som kan fornyes). Som vikar ansatt ved UNN er du prioritert til de vaktene du helst ønsker å jobbe.

 • Det er ønskelig at du kommer på perioder av minimum 10 dager. Helst fredag – søndag, over 2 helger. Annet avtales med leder.

 • Som vikar ansatt i 0% stilling avtales arbeidsperioder gjennom hele året.

 • Lønn fastsettes av personalavdelingen etter tariff og ansiennitet. Viktig at du sender inn vitnemål, CV og alt av attester/tjenestebevis sammen med arbeidsavtalen når du mottar den.

 • Det er også mulighet for ansettelse i deltidsstilling med pendlerturnus. Ved mer enn 50% pendler-turnus får du tilbud om å delta på fagdager (6 /år), samt simulering (legges i turnus).

 • Vi bruker GAT som lønnssystem. Du får brukernavn slik at du kan logge deg på minGAT for å registrere vaktene du jobber.

 • For å kunne bruke egenmelding ved sykdom, må du ha opparbeidet deg rettigheter for å kunne bruke dette. Det vil si at du må ha vært ansatt mer enn 2 måneder. Ved sykdom under oppholdet må du levere sykemelding fra lege.

Nye satser med virkning fra 1. juli 2024, spesialsykepleier

AnsiennitetMinstelønn pr. ansiennitet
0538000
4561000
6572000
8599000
10675000
20688000

Du jobber etter samme regelsett som fast ansatte, 35,5 t/uke og timer utover planlagt vakt blir 100 % overtid. Du får lønnstillegg for ubekvem arbeidstid:

 • Kveldsarbeid kl. 17.00 – 22.00 (ca 28% av timelønn (min kr 70,-/t)

 • Nattarbeid mellom kl. 22.00 – 07.00 (30% av timelønn (min kr 85,-/t)

 • Helgearbeid kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag (25% av timelønn (min kr 73,-/t).

Pensjon

 • Pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) omfatter sykepleiere i 20% stilling eller mer. Den omfatter også faste og midlertidige sykepleiere som arbeider under 20%, men som tar ekstravakter/timer slik at gjennomsnittet pr. kvartal tilsvarer 20% stilling.

 • Les mer om pensjonsordningen på KLPs nettside https://www.klp.no/pensjon

Forsikringer

 • Alle arbeidstakere i Helse Nord RHF og helseforetakene omfattes av en egen forsikringsordning.

Hva sier andre ansatte?

En vælorganiserad , hændelserik och rolig arbetsplats och som i tillægg ligger i en mycket vacker stad., som man verkligen njuter av att besøka regelbundet. Lika fint alla årstider och gillar man længdåkning finns det jættefina skidspår alldeles bredvid sjukhuset.

Avdelningen , som ær relativt nybyggd, ær mycket fräsch och bra platsutrymme på patientrummen. Trevlig och kunnig personal som också ær van vid att ta emot vikarier.

Eftersom man opererar flera olika specialiteter på UNN, blir det också många varierande patientkategorier att vårda, vilket ger en bredd i yrkesverksamheten. Kerstin - Vikar på Tromsø UNN

Helseattest

Helseattest må sendes UNN dersom du har oppholdt deg i utlandet mer enn 3 mnd. eller at du har siste 12 måneder jobbet utenfor Norden. Egen informasjon om helseattest vil sendes ut av våre sekretærer.

Søk nå!

Vil du vite mer? Å sende inn en interesseforespørsel tar bare 1 minutt: Send inn interesseforespørsel

Kontakt

Grete og Monika på UNN Tromsø UNN-OPIN-IntMed-Kontor@unn.no

Jobber
Utvikler? Søk nå.

© 2024 Bemlo